sporočilo Prem Rawat

“V vsakem živem človeku se dogaja nekaj zelo lepega. V vsakem človeku je najvišja lepota. V vsakem človeku so mir, radost, občutek srca.

Ljudi spomnim, da je že samo življenje darilo. Spodbujam jih, da se zavejo, da je mogoče odpreti okna razumevanja, zato da so lahko izpolnjeni. Vsakega človeka vidim kot celoto. V vsakem sije sonce, ki je tako žareče, da lahko odstrani vsako temo.

Pravim, da je v vsakem posamezniku prostor, kjer je mogoče najti mir. To je sporočilo, za katerega menim, da je nujno potrebno v tem svetu in kako pomembno je, da je takšno sporočilo dosegljivo vsem.

Ponujam več kot le besede, praktični način, kako začutiti zadovoljstvo, ki je že v nas. Moje sporočilo ni niti novo niti staro – brezčasno je. Mir, zadovoljstvo, ki ga iščemo, je v nas. Biló je, je in vedno bo. Zdaj je čas, da se obrneš vase. To, kar ponujam, je darilo enega človeka drugemu. To možnost želim narediti dostopno ljudem. In če želijo iti globlje, jim želim pomagati, kolikor zmorem.